Aktualizacja dokumentów

Informujemy, że 4 listopada 2020 r. Komitet Sterujący PSF przyjął Uchwałę nr 90 w sprawie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3. w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania wraz z załącznikami.
Nowe wzory dokumentów będą obowiązywać od 16 listopada 2020.

Lista zmienionych dokumentów obejmuje:

Zapoznaj się z wprowadzonymi zmianami – pobierz plik