Ostateczna lista fiszek w naborze 29.09-02.10.2020

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 29.09-02.10.2020 r. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek. Ostateczna lista nie zawiera nowych fiszek.

Wyjaśnienie:

Kwota dofinansowania dostępna w rundzie naboru, powiększona o 10% wynosiła 1.100.000 zł. Podstawowa lista fiszek opiewała na kwotę 1.481.000 zł ponieważ zostały przyjęte wszystkie fiszki złożone w tej samej sekundzie pomimo przekroczenia dostępnej kwoty alokacji.

Kwota uwolniona z uwagi na niedostarczenie dokumentów zgłoszeniowych nie spowodowała obniżenia sumy fiszek poniżej alokacji dostępnej w naborze. Ostateczna lista fiszek obejmuje fiszki o łącznej wartości dofinansowania 1.260.000 zł.

Ostateczna lista fiszek – pobierz plik

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 29.09-02.10.2020

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 29.09-02.10.2020 r.

Zgodnie z §2 Regulaminu naboru do projektu publikujemy podstawową listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków dostarczone przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 29.09.2020 r., godz. 12.00 nie zostały uwzględnione na liście.

Lista fiszek – pobierz plik

Mając na uwadze wprowadzony dnia 20.03.2020 r. stan epidemii na terenie całego kraju w chwili obecnej nie ma możliwości osobistego dostarczenia dokumentów.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do piątku, 2 października włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Punkty Obsługi Klienta

W związku z obecną sytuacją i zagrożeniem epidemiologicznym w całym kraju, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz klientów informujemy, że od 1 września do odwołania wstrzymana została obsługa bezpośrednia klientów w siedzibie Biura Projektu oraz wszystkich Punktach Obsługi Klienta. Prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy. Prosimy również o dostarczanie dokumentów papierowych wyłącznie drogą pocztową.

infolinia: 32/ 72 85 770
e-mail: psf@oddzial.fgsa.pl

Rozpoczynamy projekt

Fundusz Górnośląski S.A. realizuje projekt pt. „Dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe”. W ramach projektu mikro, małe i średnie firmy będą mogły uzyskać dofinansowanie na realizację usług rozwojowych przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych.

Biuro projektu zlokalizowane jest w Katowicach przy alei Roździeńskiego 188.

Planowany termin naboru do projektu to 29 września 2020 roku.

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content