Wznowienie naborów w projekcie

Informujemy, że w wyniku uwolnienia środków (na kwotę całkowitą 1 mln PLN) w projekcie uruchomione zostaną dwa nabory (na kwotę 500 tys PLN każdy) dedykowane dla mikroprzedsiębiorców.

Terminy naborów to 31.08-03.09.2021 oraz 28.09-01.10.2021 godz. 10:00.