Ostateczna lista fiszek w naborze 06-09.07.2021

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 06-09.07.2021 r. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek. Ostateczna lista nie zawiera nowych fiszek.

Wyjaśnienie:

Kwota dofinansowania dostępna w rundzie naboru, powiększona o 10% wynosiła 550.000 zł. Podstawowa lista fiszek opiewała na kwotę 643.812,00 zł ponieważ zostały przyjęte wszystkie fiszki złożone w tej samej sekundzie pomimo przekroczenia dostępnej kwoty alokacji.

Kwota uwolniona z uwagi na niedostarczenie dokumentów zgłoszeniowych nie spowodowała obniżenia sumy fiszek poniżej alokacji dostępnej w naborze. Ostateczna lista fiszek obejmuje fiszki o łącznej wartości dofinansowania 609.252,00 zł.

Ostateczna lista fiszek – pobierz plik

Podstawowa lista fiszek wniosków w ramach naboru 06-09.07.2021

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 06-09.07.2021 r.

Zgodnie z §2 Regulaminu naboru do projektu publikujemy podstawową listę fiszek wniosków. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków dostarczone przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 06.07.2021 r., godz. 10.00 nie zostały uwzględnione na liście.

Lista fiszek – pobierz plik

Mając na uwadze wprowadzony dnia 20.03.2020 r. stan epidemii na terenie całego kraju w chwili obecnej nie ma możliwości osobistego dostarczenia dokumentów.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do środy, 14 lipca włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe zawarte w dokumentach złożonych do Operatora będą przetwarzane do dnia następującego po upływie 10 lat podatkowych od dnia przyznania pomocy publicznej tj. od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania.

W przypadku odrzucenia dokumentów rekrutacyjnych, okres ich przechowywana wynosi 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, przy czym IZ może przedłużyć ten termin na dalszy czas oznaczony.

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content