Problemy techniczne platformy SEKAP

Informujemy, że 22 grudnia br. wystąpił problem z serwerem czasu platformy SEKAP. Czas przesłania wniosku do instytucji nie jest zgodny z właściwym czasem wykonania operacji przez użytkownika.

W związku z powyższym WUP Katowice anulował rozpoczęte nabory wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych dla personelu przedsiębiorstw prowadzone przez operatorów oznaczonych jako ARR2 oraz FG3 tj. naszego projektu.

Szczegóły na stronie WUP Katowice

Ostateczna lista fiszek w naborze 24-27.11.2020

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 24-27.11.2020. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Ostateczna lista fiszek – pobierz plik

Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania (na liście oznaczone na niebiesko) proszeni są o dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych do Operatora. Mając na uwadze wprowadzony dnia 20.03.2020 r. stan epidemii na terenie całego kraju w chwili obecnej nie ma możliwości osobistego dostarczenia dokumentów.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do piątku, 4 grudnia włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content