Ostateczna lista fiszek w naborze 16-19.02.2021

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 16-19.02.2021 r. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Ostateczna lista nie zawiera nowych fiszek ponieważ dla wszystkich zakwalifikowanych fiszek w ramach listy podstawowej złożono dokumenty zgłoszeniowe.

Ostateczna lista fiszek – pobierz plik

Podstawowa lista fiszek wniosków w ramach naboru 16-19.02.2021

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 16-19.02.2021 r.

Zgodnie z §2 Regulaminu naboru do projektu publikujemy podstawową listę fiszek wniosków. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków dostarczone przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 16.02.2021 r., godz. 12.00, nie zostały uwzględnione na liście.

Lista fiszek – pobierz plik

Mając na uwadze wprowadzony dnia 20.03.2020 r. stan epidemii na terenie całego kraju w chwili obecnej nie ma możliwości osobistego dostarczenia dokumentów.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do piątku, 19 lutego włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Zakończenie naboru fiszek wniosków 16-19.02.2021

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków w ramach rundy naboru 16-19.02.2021 r. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Podstawowa lista fiszek zostanie opublikowana po ich zarejestrowaniu.

Prosimy o zaprzestanie składania fiszek wniosków przez SEKAP.

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content