Podstawowa lista fiszek wniosków w ramach naboru 06-09.11.2023

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 06-09.11.2023 r.

Zgodnie z §2 Regulaminu naboru do projektu publikujemy podstawową listę fiszek wniosków. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków dostarczone przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 06.11.2023 r. godz. 08.00 i po godzinie 15.00 w dniach naboru nie zostały uwzględnione na liście. Lista nie zawiera również fiszek powtarzających się od jednego przedsiębiorcy.

Lista fiszek – pobierz plik

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy dostarczyć do biura projektu w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do czwartku, 9 listopada do godz. 15:00. Liczy się data wpływu dokumentów do biura Operatora.

Zalecamy złożenie z dokumentami zgłoszeniowymi zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US, nie starszych niż 3 m-ce. Ich złożenie przyspiesza i usprawnia podpisanie umowy o dofinansowanie.

Wznowienie naboru fiszek 06-09.11.2023

Informujemy, że w wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie pn. „Dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe” (FG3-1) wznowiony zostanie nabór fiszek w ramach ww. projektu.

Termin naboru: 06-09.11.2023
Alokacja: 1 320 000 PLN
Rozpoczęcie naboru: godzina 8.00
Nabór skierowany do wszystkich przedsiębiorców.


UWAGA:
Usługi z tego naboru muszą zostać rozpoczęte od dnia 27.11.2023 r.
Usługi z tego naboru muszą zostać zakończone do dnia 03.12.2023 r.

Zalecamy złożenie z dokumentami zgłoszeniowymi zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US, nie starszych niż 3 m-ce. Ich złożenie przyspiesza i usprawnia podpisanie umowy o dofinansowanie.

Ostateczna lista fiszek w naborze 27-30.06.2023

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek w naborze 27-30.06.2023. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Zaplanowana kwota alokacji wynosiła 1,1 mln zł. Z uwagi na kończące się środki w projekcie zakwalifikowano fiszki na większą kwotę – obejmującą oszczędności z wcześniej podpisanych umów.

Ponadto zgodnie z § 2 ust. 7 pkt 9 Regulaminu naboru do projektu w sytuacji uwolnienia się kolejnych oszczędności w projekcie będziemy kontaktować się z Przedsiębiorcami, których fiszki nie znalazły się na ostatecznej liście fiszek, z propozycją złożenia dokumentów zgłoszeniowych. Kontakt będzie następował zgodnie z kolejnością fiszek na liście. Możliwość dofinansowania będzie uzależniona od pozytywnej weryfikacji dokumentów oraz terminu faktycznej realizacji usługi. Udzielenie dofinansowania nie będzie wymagało ponownego złożenia fiszki.

Ostateczna lista fiszek – pobierz plik

Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania (na liście oznaczone na niebiesko) proszeni są o dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych do Operatora.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do piątku, 7 lipca włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Zalecamy złożenie z dokumentami zgłoszeniowymi zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US, nie starszych niż 3 m-ce. Ich złożenie przyspiesza i usprawnia podpisanie umowy o dofinansowanie.

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content