Ostateczna lista fiszek w naborze 27-30.06.2023

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek w naborze 27-30.06.2023. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Zaplanowana kwota alokacji wynosiła 1,1 mln zł. Z uwagi na kończące się środki w projekcie zakwalifikowano fiszki na większą kwotę – obejmującą oszczędności z wcześniej podpisanych umów.

Ponadto zgodnie z § 2 ust. 7 pkt 9 Regulaminu naboru do projektu w sytuacji uwolnienia się kolejnych oszczędności w projekcie będziemy kontaktować się z Przedsiębiorcami, których fiszki nie znalazły się na ostatecznej liście fiszek, z propozycją złożenia dokumentów zgłoszeniowych. Kontakt będzie następował zgodnie z kolejnością fiszek na liście. Możliwość dofinansowania będzie uzależniona od pozytywnej weryfikacji dokumentów oraz terminu faktycznej realizacji usługi. Udzielenie dofinansowania nie będzie wymagało ponownego złożenia fiszki.

Ostateczna lista fiszek – pobierz plik

Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania (na liście oznaczone na niebiesko) proszeni są o dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych do Operatora.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do piątku, 7 lipca włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Zalecamy złożenie z dokumentami zgłoszeniowymi zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US, nie starszych niż 3 m-ce. Ich złożenie przyspiesza i usprawnia podpisanie umowy o dofinansowanie.

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content