Ostateczna lista fiszek w naborze 18-21.04.2023

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 18-21.04.2023. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Ostateczna lista fiszek – pobierz plik

Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania (na liście oznaczone na niebiesko) proszeni są o dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych do Operatora.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do wtorku, 2 maja włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Zalecamy złożenie z dokumentami zgłoszeniowymi zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US, nie starszych niż 3 m-ce. Ich złożenie przyspiesza i usprawnia podpisanie umowy o dofinansowanie.

Zakończenie naboru dedykowanego „Śląskie dla Ukrainy”

Informujemy, że w dniu 30.04.2023 r. zakończy się specjalny dedykowany dla pracowników z Ukrainy nabór ciągły pn. „Śląskie dla Ukrainy” oznaczony jako FG 3.

Jednocześnie wyjaśniamy, że przedsiębiorcy zatrudniający pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie mogą ubiegać się o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach ogólnodostępnych naborów PSF dla wszystkich MŚP, u wszystkich Operatorów PSF w województwie.

Podstawowa lista fiszek wniosków w ramach naboru 18-21.04.2023

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 18-21.04.2023 r.

Zgodnie z §2 Regulaminu naboru do projektu publikujemy podstawową listę fiszek wniosków. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków dostarczone przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 18.04.2023 r. godz. 08.00 i po godzinie 15.00 w dniach naboru nie zostały uwzględnione na liście. Lista nie zawiera również fiszek powtarzających się od jednego przedsiębiorcy.

Lista fiszek – pobierz plik

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do poniedziałku, 24 kwietnia włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Zalecamy złożenie z dokumentami zgłoszeniowymi zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US, nie starszych niż 3 m-ce. Ich złożenie przyspiesza i usprawnia podpisanie umowy o dofinansowanie.

Wejście do budynku w Katowicach

Informujemy, że z uwagi na trwające prace remontowe zamknięte zostało główne wejście do budynku przy alei Roździeńskiego 188 w Katowicach. Prosimy o kierowanie się do wejścia od strony parkingu wewnętrznego. Szczegóły na załączonym zdjęciu.

Przepraszamy za utrudnienia.

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content