Podstawowa lista fiszek wniosków w ramach naboru 24-27.11.2020

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 24-27.11.2020 r.

Zgodnie z §2 Regulaminu naboru do projektu publikujemy podstawową listę fiszek wniosków. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków dostarczone przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 24.11.2020 r., godz. 12.00 nie zostały uwzględnione na liście.

Lista fiszek – pobierz plik

Mając na uwadze wprowadzony dnia 20.03.2020 r. stan epidemii na terenie całego kraju w chwili obecnej nie ma możliwości osobistego dostarczenia dokumentów.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do piątku, 27 listopada włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Stanowisko IP RPO WSL – WUP w sprawie zmian terminów realizacji usług rozwojowych w formie stacjonarnej przez przedsiębiorców w związku z COVID-19

Przedstawiamy stanowisko IP RPO WSL – WUP w sprawie zmian terminów realizacji usług rozwojowych w formie stacjonarnej przez Przedsiębiorców w związku z COVID-19.

Ponadto wyjaśniamy, że Przedsiębiorcy mają możliwość zmiany terminu realizacji usług zarówno stacjonarnych jak i zdalnych również z innych uzasadnionych powodów, nie związanych z COVID-19. Zgodnie z zapisami umowy wsparcia Przedsiębiorca jest zobowiązany do poinformowania Operatora o zaistniałych zmianach w harmonogramie realizacji usługi rozwojowej nie później niż jeden dzień przed dniem, którego dotyczy ta zmiana, oraz złożenia formularzy korygujących Uczestnika (jeśli następuje zmiana danych zawartych w formularzu).

Stanowisko IP RPO WSL – WUP:

Przede wszystkim podkreślić należy, iż tylko w odniesieniu do usług realizowanych w formie stacjonarnej obecny stan związany z wystąpieniem pandemii korona wirusa COVID-19 może spełniać przesłanki problemu w realizacji usług niewynikających z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorcy. Czytaj dalej „Stanowisko IP RPO WSL – WUP w sprawie zmian terminów realizacji usług rozwojowych w formie stacjonarnej przez przedsiębiorców w związku z COVID-19”

Aktualizacja dokumentów

Informujemy, że 4 listopada 2020 r. Komitet Sterujący PSF przyjął Uchwałę nr 90 w sprawie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3. w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania wraz z załącznikami.
Nowe wzory dokumentów będą obowiązywać od 16 listopada 2020.

Lista zmienionych dokumentów obejmuje:

Zapoznaj się z wprowadzonymi zmianami – pobierz plik

 

Ostateczna lista fiszek w naborze 24-27.11.2020

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 24-27.11.2020. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Ostateczna lista fiszek – pobierz plik

Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania (na liście oznaczone na niebiesko) proszeni są o dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych do Operatora. Mając na uwadze wprowadzony dnia 20.03.2020 r. stan epidemii na terenie całego kraju w chwili obecnej nie ma możliwości osobistego dostarczenia dokumentów.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do piątku, 4 grudnia. Liczy się data nadania/stempla.

 

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content