Dokumenty

Dokumenty zgłoszeniowe

Prosimy o wypełnienie oraz dostarczenie 1 egzemplarza formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy wraz z załącznikami:

 1. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy (doc)
 2. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie (doc)
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (aktywny pdf)
 4. Wzór pełnomocnictwa (doc)
 5. Formularz osoby kierowanej na usługę rozwojową (doc)
 6. Oświadczenie o braku równoległego aplikowania (doc)
 7. Oświadczenie przedsiębiorcy dot. podatku VAT (doc)
Dokumenty dodatkowe
 1. Instrukcja składania fiszki wniosku za pomocą ePUAP (pdf) – obowiązuje od 17.01.2022
 2. Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP w formularzu zgłoszeniowym Przedsiębiorcy (pdf)
 3. Rodzaje działalności, dla których istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania (pdf)
 4. Rodzaje działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o pomoc de minimis (pdf)
 5. Lista miast średnich i miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (pdf)
 6. Karta weryfikacji dokumentów (pdf) – obowiązuje od 17.01.2022
 7. Harmonogram oceny dokumentów zgłoszeniowych (pdf)
 8. Podstawowa lista fiszek wniosków (pdf)
 9. Ostateczna lista fiszek wniosków (pdf)
 10. Instrukcja Obsługi Bazy Usług Rozwojowych (pdf)
 11. Instrukcja zapisu na usługę z użyciem ID wsparcia (pdf)
 12. Instrukcja dot. podatku VAT (pdf) – obowiązuje od 17.01.2022
 Umowa wsparcia
 1. Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach PSF (pdf) – obowiązuje od 17.01.2022
 2. Lista zatwierdzonych Uczestników oraz usług rozwojowych Przedsiębiorcy (pdf)
 3. Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych (doc)
 4. Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej (doc)
 5. Zaświadczenie o zatrudnieniu (doc)


Archiwum dokumentów
przejdź do strony

 

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content