Ostateczna lista fiszek w naborze 19-22.07.2022

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 19-22.07.2022. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Ostateczna lista fiszek – pobierz plik

Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania (na liście oznaczone na niebiesko) proszeni są o dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych do Operatora.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do piątku, 29 lipca włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Podstawowa lista fiszek wniosków w ramach naboru 19-22.07.2022

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 19-22.07.2022 r.

Zgodnie z §2 Regulaminu naboru do projektu publikujemy podstawową listę fiszek wniosków. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków dostarczone przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 19.07.2022 r. godz. 08.00 oraz po godz. 15.00 w dniach naboru nie zostały uwzględnione na liście. Lista nie zawiera również fiszek powtarzających się od jednego przedsiębiorcy.

Lista fiszek – pobierz plik

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do piątku, 22 lipca włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Wznowienie naborów do Projektu

Informujemy, że w wyniku zwiększenia wartości Projektu uruchomione zostają dodatkowe nabory, zgodnie z harmonogramem naborów na 2022 rok. Najbliższy nabór odbędzie się w terminie 19-22 lipca o godz. 8.00, kwota alokacji wynosi 1.000.000 PLN – nabór dla wszystkich MŚP.

WAŻNE!!!
Zwracamy uwagę, że fiszki należy przesyłać na formularzu epuap oznaczonym jako FG3-1.

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content