Szkolenia dla obywateli Ukrainy

W związku z wojną w Ukrainie i napływem uchodźców na teren województwa śląskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach dopuścił w ramach projektu „Dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe” realizację naboru dedykowanego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, zainteresowanych uzyskaniem środków na dofinansowanie kształcenia dla pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie. Przewidziano na ten cel 6,8 mln zł.

W ramach naboru dedykowanego będzie możliwe uzyskanie dofinansowania wyłącznie na szkolenia o charakterze zawodowym oraz naukę i doskonalenie języka polskiego. Nabór będzie miał charakter ciągły, a jego uruchomienie nastąpi 9 maja 2022 r. o godz. 8.00.

Szczegółowe wytyczne dot. naboru zostały opisane w Zasadach naboru dedykowanego „ŚLĄSKIE dla UKRAINY”. Poniżej publikujemy jedynie wybrane zasady:

  1. Co najmniej 80% uczestników delegowanych przez przedsiębiorcę do udziału w usługach rozwojowych musi posiadać obywatelstwo ukraińskie.
  2. Nabór dedykowany dotyczy wyłącznie udziału w usługach szkoleniowych, dofinansowanych w ramach pomocy de minimis.
  3. Przedsiębiorca składa fiszkę wniosku nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 1 miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia usług rozwojowych.
  4. W ramach naboru dedykowanego (za wyjątkiem dnia rozpoczęcia naboru tj. 9 maja 2022 r.) Przedsiębiorca może złożyć do Operatora PSF fiszkę wniosku w dowolny dzień i o dowolnej godzinie.
  5. W ramach naboru dedykowanego nie jest publikowana lista fiszek.
  6. Po elektronicznym złożeniu fiszki, Przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania Operatorowi PSF dokumentów zgłoszeniowych w formie papierowej w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia fiszki.
  7. W ramach naboru dedykowanego Operator nie obniża poziomu dofinansowania o 20 pkt procentowych, jeżeli uczestnikiem jest pracownik zatrudniony w okresie krótszym niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów zgłoszeniowych.
  8. Obowiązkowym załącznikiem do formularza osoby kierowanej na usługę rozwojową jest kopia zgłoszenia uczestnika do ZUS przez Przedsiębiorcę – Formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Szczegółowe informacje nt. naboru dedykowanego można uzyskać pod nr tel. 32/ 72 85 770.

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content