Zmniejszenie alokacji w naborze 6-9 lipca 2021

Informujemy, że w związku z wyczerpaniem się dostępnych środków, za zgodą WUP w Katowicach, zmniejszono alokację w najbliższym naborze do projektu.

W związku z powyższym alokacja w naborze 6-9 lipca 2021 wynosić będzie 500.000,00 zł.

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content