Ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych

Uwzględniając ostateczny termin zakończenia realizacji projektu w dniu 31 maja 2022 r., usługi rozwojowe muszą zakończyć się najpóźniej dnia 31 stycznia 2022 r.